Piv txwv Istanbul Itineraries Hnub los ntawm Hnub

Thaum npaj koj mus ntsib Istanbul, tshawb xyuas lub sij hawm txuag cov qauv ncig xyuas uas tau npaj los ntawm cov kev paub hauv zos ntawm Istanbul E-pass.

Xaiv lub sijhawm mus ntsib thiab saib koj cov nyiaj khaws cia

 1. 3 3 Hnub
 2. 5 5 Hnub
 3. 7 7 Hnub

Piv txwv li 3- Hnub Istanbul itinerary

Npaj ua ntej lossis xaiv raws li koj mus

 1. Piv txwv Hnub 1

 2. Piv txwv Hnub 2

 3. Piv txwv Hnub 3

3-Hnub Txuag nrog Istanbul E-pass

Tag nrho cov rooj vag nqi tus nqi ntawm kev mus xyuas cov attractions € 258,00
Tus nqi ntawm kev yuav 3-hnub Istanbul E-pass € 175,00
Koj txuag npaum li cas nrog Istanbul E-pass
Qhov ntawd yog kev txuag nyiaj ntau dua 32%
€ 83,00
 1. Piv txwv Hnub 1

 2. Piv txwv Hnub 2

 3. Piv txwv Hnub 3

 4. Piv txwv Hnub 4

 5. Piv txwv Hnub 5

5-Hnub Txuag nrog Istanbul E-pass

Tag nrho cov rooj vag nqi tus nqi ntawm kev mus xyuas cov attractions € 369,00
Tus nqi ntawm kev yuav 5-hnub Istanbul E-pass € 205,00
Koj txuag npaum li cas nrog Istanbul E-pass
Qhov ntawd yog kev txuag nyiaj ntau dua 44%
€ 164,00
 1. Piv txwv Hnub 1

 2. Piv txwv Hnub 2

 3. Piv txwv Hnub 3

 4. Piv txwv Hnub 4

 5. Piv txwv Hnub 5

 6. Piv txwv Hnub 6

 7. Piv txwv Hnub 7

7-Hnub Txuag nrog Istanbul E-pass

Tag nrho cov rooj vag nqi tus nqi ntawm kev mus xyuas cov attractions € 434,00
Tus nqi ntawm kev yuav 7-hnub Istanbul E-pass € 225,00
Koj txuag npaum li cas nrog Istanbul E-pass
Qhov ntawd yog kev txuag nyiaj ntau dua 48%
€ 209,00