Guided Tours Timetable

Istanbul E-pass suav nrog kev coj mus ncig. Npaj koj qhov kev mus ntsib rau cov kev coj noj coj ua nrog cov sijhawm hauv qab no.

MONDAYS

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
11:00 - Topkapi Palace (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:45 - Topkapi Palace (60') (T)
14:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:45 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:45 - Grand Bazaar (30') (C)
16:45 - Basilica Cistern (25') (D)

TUESDAYS

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:30 - Basilica Cistern (25') (D)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
13:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
14:45 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45')(S)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
17:00 - Grand Bazaar (30') (C)

Hnub Wednesday

09:00 - Basilica Cistern (30') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:00 - Basilica Cistern (30') (D)
10:15 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:00 - Topkapi Palace (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (30') (D)
11:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
13:00 - Topkapi Palace (60') (T)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:00 - Topkapi Palace (60') (T)
14:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
16:45 - Basilica Cistern (25') (D)

Hnub Thursday
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Topkapi Palace (60') (T)
10:15 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:15 - Topkapi Palace (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:15 - Topkapi Palace (60') (T)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:15 - Topkapi Palace (60') (T)
14:45 - Topkapi Palace (60') (T)
15:15 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
15:45 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)
16:45 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)

QUB NAWB

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
09:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45')(S)
09:45 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Topkapi Palace (60') (T)
10:45 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:45 - Topkapi Palace (60') (T)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:30 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:00 - Topkapi Palace (60') (T)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
13:45 - Topkapi Palace (60') (T)
14:30 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
14:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
15:45 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30')(D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)

HNUB QUB
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:15 - Topkapi Palace (60') (T)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
11:00 - Topkapi Palace (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Topkapi Palace (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
13:00 - Topkapi Palace (60') (T)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
13:45 - Topkapi Palace (60') (T)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
15:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:00 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45')(S)
17:00 - Basilica Cistern (25') (D)

HNUB YUG
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Topkapi Palace (60') (T)
09:00 - Blue Mosque & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
09:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
10:15 - Topkapi Palace (60') (T)
10:45 - Dolmabahce Palace (60') (P)
11:00 - Hagia Sophia (Sab nraum Mus Saib) (30') (D)
11:00 - Topkapi Palace (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45')(S)
12:00 - Topkapi Palace (60') (T)
12:00 - Dolmabahce Palace (60') (P)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Topkapi Palace (60') (T)
13:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30') (D)
14:15 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:00 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30')(D)
15:30 - Topkapi Palace (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Dolmabahce Palace (60') (P)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Hagia Sophia (Kev Mus Saib Sab Nraud) (30')(D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45')(S)
17:00 - Basilica Cistern (25') (D)

TSEEM CEEB HEEV

  • Peb phau ntawv qhia yuav tuav ib tug dawb Istanbul E-Pass chij ntawm lub rooj sib tham cov ntsiab lus.
  • Nkag mus rau Basilica Cistern, Topkapi Palace, thiab Dolmabahce Palace tsuas tuaj yeem ua nrog peb cov lus qhia vim tias cov tsev khaws puav pheej no tsis yog peb daim pib online. Daim pib dawb yuav muab los ntawm peb cov lus qhia.
  • Hagia Sophia Ncig saib tsuas yog ua haujlwm xwb sab nrauv mus ntsib. Vim yog txoj cai tshiab los ntawm Turkish Ministry of Culture thiab Tourism, rau cov neeg tuaj xyuas txawv teb chaws tsuas yog pem teb thib ob tuaj yeem tuaj xyuas nrog tus nqi ntxiv uas yog 25 Euros. Hauv pem teb loj qhib tsuas yog rau cov pej xeem Turkish thov Vajtswv. Peb qhov kev ncig xyuas tiav ntawm qhov chaw pib daim pib ntawm Hagia Sophia, daim pib muaj rau yuav ncaj qha ntawm qhov nkag.

LUB SIJ HAWM

(D)- Pem hauv ntej ntawm Busforus (Double Decker Bus) Nres Kos Npe hla Hagia Sophia Nyem rau Google Map Saib.
(T)- Pem hauv ntej ntawm tus ciav ntawm Ahmed III hla lub qhov rooj Main ntawm Topkapi Palace Nyem rau Google Map Saib.
(P)- Pem hauv ntej ntawm moos Ntauwd ntawm Dolmabahce Palace, tom qab kuaj xyuas kev nyab xeeb. Nyem rau Google Map Saib.
(C)- Pem hauv ntej ntawm Cemberlitas Kem nyob ib sab ntawm Cemberlitas Tram Chaw Nres Tsheb Nyem rau Google Map Saib.
(S)- Pem hauv ntej ntawm lub ntsiab nkag ntawm Spice Bazaar Nyem rau Google Map Saib.